Avís legal

1. Dades identificatives

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es posa en el teu coneixement que la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (d’ara endavant, CCOO de Catalunya), amb NIF G-08496606, gestionem els continguts dels llocs web www.ccoo.cat, amb seu a Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, tel.: 93 481 29 02, així com els llocs web de totes les entitats vinculades a CCOO de Catalunya, que són:

CCOO de Catalunya som una entitat inscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el número de dipòsit 79000059.

CCOO de Catalunya t’informem que l’accés a les pàgines web esmentades anteriorment i a tots els seus subdominis i directoris així com als serveis i als continguts que es puguin obtenir a través d’elles estan subjectes als termes d’aquest avís legal, sens perjudici que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts poguessin necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals. 

Per tant, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la teva conformitat, et demanem que no facis ús de www.ccoo.cat ni de les pàgines web esmentades, ja que qualsevol utilització d’aquestes pàgines implicarà l’acceptació dels termes legals inclosos en aquest text. 


2. Caràcter de la informació publicada al portal 

Les informacions oferides a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets, i CCOO de Catalunya no ens fem responsables dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

CCOO de Catalunya procurem que aquesta informació sigui exacta i precisa, l’actualitzem amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i, en cas que n’hi hagi, corregint-los tan aviat com els detectem. No obstant això, CCOO de Catalunya no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda al portal pot ser modificada i actualitzada per CCOO de Catalunya sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i, en cap cas, resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’aquest portal no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o als butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

 

3. Condicions i termes generals d’ús del portal

Per a l’accés i la navegació pel portal d’Internet de CCOO de Catalunya i/o per a la utilització dels serveis que s’hi inclouen, adquireixes la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, en totes i cadascuna d’aquestes condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars, que, si escau, regeixin la prestació dels serveis que es disposin en el lloc web, sens perjudici de l’atenció i el compliment per part de l’usuari de les condicions fixades i previstes per als llocs web hipervinculats des de www.ccoo.cat, i altres, de les quals no respon CCOO de Catalunya.

CCOO de Catalunya podrem, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i els termes generals d’ús, així com les condicions particulars que s’estableixin.

En tot cas, com a usuari et compromets a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis que CCOO de Catalunya ofereix a través del portal, i amb caràcter enunciatiu però no limitador també et compromets a:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 

(ii) No introduir ni emmagatzemar al portal o bé difondre des d’allà qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia i/o religió, o que atempti de qualsevol forma contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals i/o les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No usar identitats falses ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del portal o de qualssevol dels serveis disposats, incloent l’ús, si escau, de contrasenyes,  claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.

En conseqüència, l’usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres persones usuàries ni modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualssevol dels serveis, dels equips, dels sistemes o de les xarxes de CCOO de Catalunya, o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los algun tipus d’alteració o d’impedir-ne el funcionament normal. 

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de CCOO de Catalunya o de qualsevol tercer.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers ni, en general, cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

(vii) No utilitzar els serveis oferts al portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs i altres pàgines web, i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, CCOO DE CATALUNYA ens reservem la facultat i estarem legitimats per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i l’ús del portal, i, si escau, per retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, tant si ho realitzem pel nostre criteri exclusiu, com a petició  d’un tercer afectat, com d’una autoritat competent.

 

4. Responsabilitat

CCOO de Catalunya no ens fem responsables dels danys i perjudicis que es puguin derivar del següent (amb caràcter merament enunciatiu i no limitador):

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris i usuàries, motivats per causes alienes a CCOO de Catalunya, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a CCOO de Catalunya sinó a terceres persones. 

(iv) La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CCOO de Catalunya, degudes a l’usuari o usuària, a tercers o a supòsits de força major.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de CCOO de Catalunya.

Tens llibertat per compartir-lo (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format) i adaptar-lo (remesclar, transformar i crear a partir del material), per a qualsevol finalitat, sempre que no se’n faci un ús comercial, es reconegui l’autoria de manera apropiada proporcionant un enllaç a la llicència i s’indiqui si s’ha fet algun canvi. Es pot fer de qualsevol manera raonable, però que no suggereixi que la persona llicenciatària dona suport o patrocina l’ús que se’n fa.

CCOO de Catalunya declarem el nostre respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per tant, si consideres que aquesta pàgina web pot estar violant els teus drets, et demanem que et posis en contacte amb CCOO de Catalunya, a la següent adreça de correu electrònic: dpd@ccoo.cat.  

 

6. Enllaços

CCOO de Catalunya facilitem l’accés a altres pàgines web que considerem que podrien ser de l’interès de la persona visitant. L’objectiu d’aquests enllaços és ajudar a cercar els recursos que puguin interessar mitjançant Internet. No obstant això, aquestes pàgines no ens pertanyen i no fem una revisió dels seus continguts, i, per tant, no som responsables ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que poguessin derivar-se’n de l’accés o de l’ús. 

La persona usuària d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies webs a la pàgina web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació, sense que el seu desconeixement  eviti les responsabilitats derivades de la llei.

D’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, quedarà prohibit en tot cas establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o que permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris o usuàries sobre la veritable procedència del servei o dels continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de CCOO de Catalunya, o (iv) de qualsevol altra manera que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzarà, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CCOO de Catalunya ni la seva direcció, empleats i empleades, i clientela, o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas s’expressarà a la pàgina on se situï l’enllaç que CCOO de Catalunya ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o de qualsevol altre signe distintiu de CCOO de Catalunya dins de la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CCOO de Catalunya, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà, en cap cas, disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc); (ii) indueixin o puguin induir en l’usuari la falsa concepció que CCOO de Catalunya subscrivim, ens adherim o donem suport a les idees, les manifestacions o les expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CCOO de Catalunya en atenció amb el lloc, els continguts i la temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l’usuari o usuària s’abstindrà d’incloure en la pàgina web qualsevol hiperenllaç dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

 

7. Legislació aplicable i fur competent

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web els jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari o usuària així com els de Barcelona en el supòsit que la persona en qüestió resideixi fora del territori de l’Estat espanyol.

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.