Finançament

Com ens financem a CCOO de Catalunya?

A CCOO de Catalunya considerem que és important saber com ens financem, quins són els nostres ingressos i les nostres despeses. La transparència és i ha estat sempre una característica fonamental de l’acció de CCOO de Catalunya. És per això que des de fa anys lliurem, un cop auditats, els nostres comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. A continuació, detallem quines són les nostres previsions per a l’any 2017.

El 25 de gener de 2017 el Consell Nacional ha aprovat el Pressupost Integrat de la CS de la CONC (CCOO de Catalunya) per a l’exercici 2017.

Abordem el 2017, any de celebració dels nostres congressos, amb una clara línia de continuïtat amb l’estratègia pressupostaria aplicada el 2016 que s’ha demostrat del tot vàlida. Els objectius estratègics del Pressupost Integrat són dos:

- Garantir la independència i l'autonomia financera del Sindicat a partir de la suficiència i la viabilitat econòmiques.
- El reforçament estratègic de la confederalitat.

El Pressupost Integrat de la CS de la CONC estableix les previsions d’ingressos que hauran de suportar les despeses del conjunt de les organitzacions i serveis. El Pressupost per a 2017 mostra un estalvi de 386.472 euros, lleugerament superior a l’equilibri tècnic.

Veiem en els següents gràfics la composició del pressupost integrat de la CS de la CONC per a 2017:

INGRESSOS:


Ingressos de CCOO de Catalunya

Quins són els nostres ingressos?

Els ingressos més importants corresponen a les quotes dels afiliats i afiliades, que se situen en 13.325.387 euros nets per a l’organització catalana, un cop descomptades les aportacions a la Confederación Sindical de CCOO de España i a les organitzacions internacionals, CES i CSI i suposen el 63,33% dels ingressos totals. Creixen un 3,63% en relació al 2016.

Els ingressos per serveis (assessorament sindical i jurídic), 3.329.074 euros, i d'altres de propis (negociació col·lectiva, Tribunal Laboral de Catalunya, convenis de prevenció, activitats, etc.), 1.107.419 euros, representen un 15,82% i un 5,26%, respectivament, dels ingressos.

És a dir, el 85% de tots els nostres ingressos deriven de les quotes dels afiliats i afiliades i de la nostra activitat.

Els ingressos per subvencions ascendeixen a 2.988.100 euros i representen només el 14,20% dels nostres ingressos. Aquests ingressos financen activitats sindicals relacionades amb el mandat constitucional a les organitzacions sindicals.

Les operacions internes ascendeixen a 247.978 euros, l’1,18% i els ingressos financers, provisions i altres ingressos sumen 42.675 euros i equivalen al 0,20%.

DESPESES:

Despeses de CCOO de Catalunya

Quines són les nostres despeses?

En el capítol de despeses, les de personal representen un 69.48% del total, a les quals destinem 14.350.914 euros, un 0,89% més que el 2016. Les retribucions i compensacions dels sindicalistes alliberats per l’organització, total o parcialment, amb relació associativa amb el sindicat s’han congelat per sisè any consecutiu i representen el 38,30% de la despesa de personal; el personal tècnic i administratiu, amb relació laboral, suposa el restant 61,70%, aplicat un increment equivalent a la previsió d’IPC per al 2017.

Les despeses de viatges i dietes, corresponents a desplaçaments de l'activitat sindical, ascendeixen a 1.363.669 euros, el 6,60%.

Les despeses d’arrendaments, reparacions i conservació representen un 7.49% del total, 1.547.048 euros; els consums, subministraments i serveis (llum, aigua, calefacció, telèfons, etc.) 1.897.610 euros, equivalent a un 9,19% de les nostres despeses. És a dir, les despeses relacionades amb els nostres locals, 3.444.658 euros, suposen el 16.68% del total de la despesa.

Les despeses per serveis professionals i altres despeses d'explotació ascendeixen a 579.284 euros. Aquesta despesa suposa un 2,80% del total.
I, per acabar, el capítol d'aportacions a fundacions, amortitzacions, provisions... suposa una despesa de 874.676 euros, equivalent al 4,23% de les despeses totals.

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.