butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 47, octubre de 2018
 
 
 
Activitat del Gabinet
 
L’adequació del local sindical. Vulneració de la llibertat sindical: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6 de juliol de 2018 (Assumpte Renfe)
Lluís Casas comenta una sentència que confirma la dictada pel JS 3 de Girona, favorable a la secció sindical de CCOO a Grupo Renfe. L’empresa va vulnerar la llibertat sindical de la secció sindical al no facilitar-li un local adequat. El TSJC té en compte que la llibertat sindical va més enllà del simple exercici de la pràctica sindical. Aquesta ha de ser possible racionalment i s’ha de poder disposar dels mitjans necessaris a fi que no sigui costosa i de difícil accés.
(comentari)
(sentència)

No obligación de preavisar del ejercicio del derecho de huelga ni siquiera en casos de sistemas organizativos o productivos complejos. Comentario a la Sentencia 185/2018 del Juzgado de lo Social 1 de Figueres, de 16 de julio de 2018
Hilda I. Arbonés comenta una sentencia que responde a la demanda interpuesta por un trabajador sancionado por haberse ausentado de su empresa sin previo aviso durante el 8 de marzo, cuando se convocaron diversos paros parciales y huelga con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. El juez revoca la sanción impuesta. La sentencia es firme.
(comentari)
(sentència)
 
 
Estudis jurídics-sindicals
 
Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 2018-2020: important acord de concertació, finestra d’oportunitat!
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, presenta el nou AIC, que respon als objectius d'acció sindical acordats en el pla d'acció del XI Congrés de la CONC, i a la voluntat sindical de “situar al sindicat a l'ofensiva”. Els acords finals de l’AIC s'emmarquen en la lluita sindical al voltant de tres amplis objectius, que hi estan presents de manera transversal: la lluita per la recuperació salarial, la lluita contra la precarietat laboral i la lluita per la igualtat.
(Introducció de Cristina Torre)
(Resum de l’AIC)
(AIC publicat al DOGC)

La Incapacitat temporal [Règim General]: Fitxa Sindical Núm. 1 (2018)
Què s'entén per incapacitat laboral?, Quines persones se’n poden beneficiar? Aquestes i moltes altres qüestions es responen de forma pràctica i gràfica a la fitxa elaborada per la Secretaria d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.
(Fitxa Sindical)

CCOO de Catalunya celebra l'aplicació d'increments de les pensions de viduïtat des de l'1 d'agost, però reclama una pujada de les pensions mínimes que permeti millorar la situació dels col·lectius més vulnerables
La Reforma de Pensions de l’any 2011 va introduir un increment progressiu dels percentatges de la base reguladora que serveix de referència per a calcular les pensions de viduïtat. Aquest increment, que s’havia d’introduir progressivament al llarg de 8 anys fins assolir el 60%, va ser ajornat sine die pel PP. La decisió de materialitzar allò previst en la llei 27/2011 i facilitar-ne els recursos adients recuperarà l’esperit de consens i alleugerirà la precarietat en què viuen moltes vídues i vidus.
(Nota de Premsa)
(Fitxa Informativa)


Plan de Igualdad de Edreams: despertar con más derecho
CCOO Agencias de Viajes expone los aspectos más relevantes del nuevo plan de igualdad negociado en Edreams, cuyas medidas son vigentes desde el 1 de abril de 2018.
(Vídeo)
(Web)

CCOO Industria y la empresa multinacional española del sector del textil y del vestuario Mango firman el primer Acuerdo bilateral del sector textil, en España, para contribuir a la aplicación de las normas internacionales del trabajo y el seguimiento en su cadena de suministros, a nivel global
Víctor Garrido valora este acuerdo pionero firmado por CCOO y la empresa Mango para garantizar que en toda su cadena de suministro se cumplen los convenios, las normas y los reglamentos de la OIT. Se establecerá así un sistema de protección y fortalecimiento de los derechos del medio millón de trabajadores y trabajadoras que elaboran productos para la marca en 17 países de todo el mundo.
(Valoración)
(Nota de Prensa y Texto del Acuerdo)

Les noves eines de responsabilitat social
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL) ha presentat el 18 de setembre tres noves eines consensuades: Marc de referència de la responsabilitat social a Catalunya; Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de responsabilitat social: clàusules generals i específiques; i Eines de gestió de la responsabilitat social per a pimes: per on es pot començar?. Des del web del CRL podeu accedir a la nota de premsa sobre l’acte i a les presentacions dels ponents.
(Marc de Referència)
(Recomanacions a la Negociació Col·lectiva)
(Eines de Gestió)
(Nota de Premsa i presentacions)
 
tornar a dalt
 
Jurisprudència
 
Comentarios críticos de la sentencia sobre los raiders de Glovo dictada por el Juzgado de lo Social 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018
Adrián Todolí e Ignasi Beltran han elaborado valoraciones críticas de esta sentencia. Este juzgado, dando respuesta a diversas reclamaciones de un repartidor de Glovo, le deniega la laboralidad, confirmando la validez de su relación como TRADE. Ambos autores analizan una serie de omisiones del fallo o elementos relevantes que la sentencia hubiera podido considerar. Según Todolí, será necesaria una aclaración del legislador o del TS sobre el concepto de trabajador/a en plataformas.
(Comentario de Adrián Todolí en su Blog)
(Comentario de Ignasi Beltrán en su Blog)
 
Registro de la jornada diaria de trabajo. La Comisión Europea se alinea con las tesis de la Audiencia Nacional y los votos particulares discrepantes de la sentencia del TS, de 23 de marzo de 2017
El GTJ de CCOO Catalunya difundió desde su cuenta de twitter las observaciones de la Comisión con ocasión de la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional ante el TJUE sobre el registro de la jornada diaria de trabajo. Eduardo Rojo se hace eco de ello y reproduce contenidos relevantes de estas observaciones, disponibles en la nota de prensa de CCOO Servicios. De ser acogidas las tesis de la Comisión, sería necesario un replanteamiento total de la jurisprudencia del TS.
(Comentario de Eduardo Rojo en su Blog)
(Nota de Prensa de CCOO Servicios y Observaciones de la Comisión)

Convenio colectivo. Fin de la ultraactividad y aplicación del convenio colectivo de ámbito superior. El Tribunal Supremo valida la reforma laboral de 2012 (con un voto particular mínimamente discrepante). A propósito de la sentencia de 5 de junio de 2018
Eduardo Rojo analiza este fallo dictado por el TS: ¿Es importante la sentencia, tanto por su fundamentación jurídica, como por el impacto que puede tener sobre la negociación colectiva? El autor proporciona claves y sostiene: “La importancia de esta sentencia debe ponerse en relación con el nuevo marco político y de diálogo social abierto en España desde hace pocos meses”.
(Comentario de Eduardo Rojo en su Blog)
 
 
tornar a dalt
 
Enllaços
 
Butlletí de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya (núm. 18)
El Butlletí de juliol, entre moltes altres matèries, inclou: la ratificació de l’Acord Interprofessional de Catalunya com una nova aposta pels plans de pensions de promoció conjunta d’àmbit sectorial; quatre de cada cinc euros del dèficit de la Seguretat Social tenen a veure amb el deteriorament de l’ocupació durant la crisi; i l’Informe mensual de rendibilitat dels plans de pensions d’ocupació.
(Butlletí)
(Accés a tots els butlletins)

Revista Ciudad del Trabajo. Actualidad Iuslaboralista (nº 10, septiembre de 2018)
La Editorial Bomarzo ha publicado en su web un nuevo número de esta revista mensual coordinada por Miquel Falguera. La publicación ofrece una aproximación completa a la producción normativa, judicial y colectiva del derecho del trabajo en el Estado español.
(Revista)
 
tornar a dalt
 
 
 
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD, a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat pots enviar-nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat