butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 49, desembre de 2018
 
 
1. Presentació
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya, i Jonathan Gallego, director del GTJ, presenten les 2es Jornades Jurídiques que ha organitzat el Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya. Les esmentades Jornades es celebren el 8 i 9 de novembre de 2018 a la seu central del sindicat.
(Vídeo)
(Tríptic)

2. Primera taula: el treball a temps parcial com a factor de discriminació
Carolina Gala Durán, catedràtica de dret del treball de la UAB, presenta una ponència sobre el treball a “temps parcial” des d’una perspectiva àmplia i tenint present la doctrina judicial. La ponent focalitza la seva anàlisi en dues situacions: el contracte a temps parcial i la reducció de la jornada per cura de persones dependents. Alba Garcia Sánchez modera aquesta taula.
(Presentació de ponència)
(Vídeo)
 
3. Segona taula: la corresponsabilitat en la conciliació de la vida laboral i familiar. Problemàtica i modificació legislativa
Sarai Rodríguez González, professora de la Universitat de La Laguna, centra la seva ponència en tres qüestions: una delimitació conceptual (de la conciliació a la corresponsabilitat), les iniciatives internacionals i nacionals on està present la corresponsabilitat i, finalment, aspectes específics de conciliació per actuar en contra de la desigualtat per raó de gènere en aquesta matèria. Aquesta taula es completa amb Mayte Lagunas Guerrero, delegada sindical a Supermercats DIA, que explica problemàtiques concretes de la flexibilitat horària i la corresponsabilitat en una gran empresa del sector serveis. Gerard Martínez Puga modera aquesta taula.
(Ponència)
(Vídeo)

4. Tercera taula: jutjar amb perspectiva de gènere en la jurisdicció social. És necessària una reforma legislativa?
Adoración Jiménez Hidalgo, magistrada del JS 3 de Granollers, aborda a la seva ponència els estereotips i prejudicis de gènere i la necessitat d’anar des d’una igualtat formal a una igualtat efectiva. En l’àmbit judicial, les resolucions i sentències han combatre les causes de la discriminació mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere. Jutjar amb perspectiva de gènere és tant un mandat legal com una metodologia jurídica. Mar Serna Calvo modera aquesta taula.
(Ponència)
(Vídeo)

5. Quarta taula: els reptes de la negociació col·lectiva en matèria de desigualtat i bretxa salarial
Representants de sindicats i patronals, que integren el ple de la Comissió d’Igualtat de l’Acord Interprofessional de Catalunya, debaten en aquesta taula. Hi intervenen Cristina Torre i Alba Garcia (CCOO de Catalunya), Eva Fajardo (UGT), Mireia Recio (Foment del Treball), Beatriz Fernández-Tubau (FEPIME) i Itziar Ruedas (PIMEC).
(Vídeo)

6. Cinquena taula: la desigualtat retributiva entre homes i dones. Una visió jurisprudencial
Macarena Martínez Miranda, magistrada del TSJ de Catalunya, analitza la desigualtat retributiva, des d’un punt de vista jurisprudencial, amb especial incidència en la doctrina del TJUE, i amb algunes referències a la interna, per oferir una anàlisi de la seva evolució, i del moment en què ens trobem. Posteriorment, reflexiona sobre les matèries pendents de desenvolupament normatiu i/o jurisprudencial, i sobre els reptes que planteja la realització efectiva del principi d’igualtat per raó de gènere en l’àmbit retributiu. Albert Pastor Martínez modera aquesta taula.
(Ponència)
(Vídeo)

7. Sisena taula: discriminació i doble escala salarial
Lourdes Arastey, magistrada del Tribunal Suprem, analitza una selecció de sentències significatives sobre discriminació retributiva per raó de gènere dictades pel TS. Les resolucions judicials comentades són de dos tipus: aquelles que resolen conflictes específicament sobre diferències salarials i aquelles on les diferències es vinculen a sistemes de promoció. José Manuel Martín Jiménez modera aquesta taula.
(Vídeo)

8. Clausura
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, clausura les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral organitzades pel GTJ de CCOO de Catalunya.
(Vídeo)

9. Lliurament del Premi Josep Devesa a la millor comunicació
Jéssica Romero Fuentes, magister iuris per la UAB, ha obtingut el Premi per la seva comunicació “Algunas cuestiones en torno al deber de negociar planes de igualdad”. Aquest guardó vol fomentar i reconèixer la investigació sobre els temes tractats en les 2es Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical de CCOO de Catalunya. Eduardo Rojo, Paula Pejenaute i Montse Escoda han exercit de jurat del Premi. Jesús Martínez també ha intervingut en el lliurament.
(Comunicació de Jéssica Romero)
(Vídeo)
 
10. Fent Memòria: primeres Jornades Jurídiques de Dret Laboral i Sindical “La precarietat laboral en el segle XXI”
CCOO de Catalunya va organitzar les seves primeres jornades jurídiques ara fa un any. Aquestes jornades abordaren temes com les relacions laborals i la representació de les persones treballadores a l’economia de plataforma, la negociació col·lectiva a les empreses multiserveis, les noves formes de cessió il·legal o les propostes contra la precarietat laboral. Us oferim l’accés als vídeos de totes les ponències i intervencions.
(Vídeos de les Jornades)
 
 
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD, a l’adreça electrònica rgpd@ccoo.cat pots enviar-nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema.

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat