butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 54, juny de 2019
 
Resolució d’un atzucac processal entre dos procediments judicials sobre impugnació de sancions: comentari d’interlocutòria del Jutjat Social 1 de Figueres, de 23 de maig de 2019
 
tornar
 

Supòsit de fet

Una persona treballadora, delegada del Comitè d’Empresa d’una coneguda empresa de logística a nivell estatal, representada pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, va interposar dues demandes d’impugnació de sanció de data 2/11/2018 i 11/10/2018, els judicis de les quals van assenyalar-se pel mateix dia amb número d’autos 648/2018 i 658/2018.

Controvèrsia processal

El dia assenyalat, es va realitzar l'acte de judici d’un dels procediments a la seu judicial de Figueres (658/2018). No obstant això, minuts abans, les mateixes parts processals havien conciliat per a l'evitació del judici de l’altre procediment, amb número d'actuacions 648/2018.

Tant és així que les parts van creure conciliar el procediment que es corresponia a la sanció de 2 de novembre de 2018 i celebrar el judici del procediment que es corresponia a la sanció d’11 d’octubre del 2018, això no obstant, van obtenir sentència pel mateix objecte del plet, sense tenir un pronunciament judicial per la segona de les sancions (11/10/2018) que en realitat era la del procediment 648/2018.

Un cop va arribar la sentencia del judici, la sorpresa va ser majúscula per ambdues parts, ja que tot i que la persona treballadora va obtenir una decisió estimatòria, aquesta no es corresponia amb el petitum sol·licitat, ja que es referia a la sanció de 2/11/2018. A més a més, ni els fets provats ni la fonamentació jurídica eren els de l’objecte al·legat en la vista, sinó els del plet que es creia conciliat.

En vistes d’això, l’advocat que subscriu va interposar incident de nul·litat de actuacions sobre la base de la indefensió causada per la sentència en relació als defectes de forma que van ocórrer en dita resolució i que havia quedat sense resoldre la sanció d’11 d’octubre del 2018.

Resolució de la controvèrsia

La Magistrada ha estimat l’incident de nul·litat d’actuacions interposat pel GTJ, i ha declarat la nul·litat de la sentència emesa en els autos 658/2018 portant als mateixos l’acta de conciliació amb avinença explicada, i declarant la nul·litat del decret definitiu que va posar final als autos 648/2018. A més, s’assenyala l’acte de judici (autos 648/2019) pel proper juny de 2019. En conclusió, el procediment 658/2018 acaba conciliat amb el pacte escrit que s’havia fet pel 648/2018, i el propi 648/2018 haurà de decidir-se per sentència que resolgui el judici del proper juny.

Textualment, l’argument jurídic del Jutjat 1 de Figueres és que (...) En evitación de que una torpe confusión entre procedimientos genere indefensión a las partes y, con ello, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva amparado en el 24 de la CE, procede declarar la nulidad de la sentencia firme de 27/2/2019 dictada en los presentes autos y, en su lugar, traer a los mismos el acuerdo conciliatorio alcanzado el día 25/2/2019, decretándose igualmente la nulidad del Decreto definitivo dictado en los autos núm. 648/2018.(...)”.

Avís per a navegants: fixeu-vos en base a quin numero d’actuacions es pacta en conciliació i en cas que entreu a Sala i tot es desenvolupi amb normalitat, assegureu-vos advocats del “Da mihi factum, dabo tibi ius” (dona’m fets i jo et donaré dret).  

Interlocutòria del Jutjat Social 1 de Figueres

Lluís Casas Prados
Advocat del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya
@camaradacasas

També de Lluis Casas al Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical:

La impressora de la discòrdia: sentència 362/2018 del Jutjat Social 3 de Girona, de 10 de desembre de 2018

L’adequació del local de la secció sindical - vulneració de la llibertat sindical: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6 de juliol de 2018 (Assumpte Renfe)

 
tornar
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema. 

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat