f Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults