f Ja saps què estudiaràs el proper curs?

Ja saps què estudiaràs el proper curs?


De manera general, els nostres cursos són anuals: comencen al setembre i acaben al juny. Si cliqueu als enllaços, podreu ampliar-ne la informació.

Com que no us podem atendre presencialment, hem fet la següent selecció d’enllaços perquè us sigui més fàcil consultar les característiques dels estudis que oferim al centre.

Tot i això, per a qualsevol consulta no us ho penseu dos cops i envieu-nos un correu electrònic (per exemple, si no teniu clar el vostre nivell o si dubteu entre un ensenyament o un altre): cfa-manuel-sacristan@xtec.catL'oferta formativa aprovada per al curs 2020-2021 és la següent:


Ensenyament Nivells Nombre de grups Torns
Informació

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO 1
1 grup
Matí
 GESO 2
1 grup
Matí

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

 - 1 grup
Matí
Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)  - 1 grup
Matí

Les matèries específiques que oferim són:

  • Opció A: Dibuix tècnic, Física
  • Opció B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient
  • Opció C: Geografia, Psicologia i sociologia
Anglès Anglès 1 2 grups
Matí i tarda
Equivalent al nivell A1 del MECR
Anglès 2 2 grups
Matí i tarda
Equivalent al nivell A2.1 del MECR
Anglès 3 2 grups
Matí i tarda
Equivalent al nivell A2.2 del MECR
Informàtica
COMPETIC 1 1 grup
Tarda
Equivalent a l'ACTIC bàsic
COMPETIC 2 4 grups
1 grup de tarda i 3 a distància
Equivalent a l'ACTIC mitjà
COMPETIC 3 5 grups

1 grup de tarda i 4 a distància
Equivalent a l'ACTIC avançat

Les competències que oferim són:

  • C4. Tractament de la informació escrita.
  • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • C6. Tractament de la informació numèrica.
  • C7. Tractament de les dades.
  • C8. Presentació de continguts.
 Castellà Castellà 1 1 grup
Tarda
Equivalent al nivell A1 del MECR
Castellà 2  2 grups
Matí i tarda
Equivalent al nivell A2 del MECR
Castellà 3  2 grups
Matí i tarda
Equivalent al nivell B1 del MECR
 Català Català 1  1 grup
Matí
Equivalent al nivell A1 del MECR

També som centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per als estudis de GESO a distància.
22/05/2020