Educació

Educació

Dades entre el 2015 i el 20181. El valor mínim i màxim de cada acceleròmetre indica el mínim i el màxim dels països de la Unió Europea analitzats per a cada indicador.
2. El llindar del canvi de color és la mitjana de la Unió Europea.
3. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de la imatge del PIB és la dada relativa a Espanya del 2015.
4. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de la imatge de la participació dels adults és la dada relativa a Catalunya del 2018.

Joves

Dades fins el 20181. El valor mínim i màxim de cada acceleròmetre indica el mínim i el màxim dels països de la Unió Europea analitzats per a cada indicador.
2. El llindar del canvi de color és la mitjana de la Unió Europea.
3. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de cada imatge és la dada relativa a Espanya.
4. La taxa que afecta els joves comprèn les persones entre els 16 i els 24 anys.