Presentació

L'EUROBARÒMETRE SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA, és un eina per comparar les dades estadístiques relatives al desenvolupament econòmic, social i laboral de la Unió Europea i Catalunya. La seva finalitat és la d'aportar dades contrastades per tal d’avaluar l’estat de la convergència social a la Unió Europea.

L'EUROSTAT, l'Oficina Estadística de les Comunitats Europees, constitueix la font bàsica per a l'elaboració de l'Eurobaròmetre Social de CCOO de Catalunya. Quan aquest no ofereix dades d’àmbit regional hem fet servir les proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i de l'Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cadascun dels indicadors –que estan agrupats en grups temàtics- presenta un acceleròmetre on l’agulla assenyala la dada més recent de Catalunya. Els camps en verd la situació per sobre de la mitjana i en vermell els que estan per sota de la mitjana de la Unió. En cada acceleròmetre hi ha un enllaç per accedir a les taules d’aquest indicador i a un gràfic amb les corbes corresponents a cada país per l’indicador seleccionat per poder comparar la nostra situació tant en relació amb la mitjana com amb els diversos estats de la Unió que desitgeu.

Actualitzat l'octubre de 2019