Pobresa

Pobresa

Dades del 20171. El valor mínim i màxim de cada acceleròmetre indica el mínim i el màxim dels països de la Unió Europea analitzats per a cada indicador.
2. El llindar del canvi de color és la mitjana de la Unió Europea.
3. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de cada imatge és la dada relativa a Catalunya, exceptuant la de la Renda Bruta Disponible, que mostra la dada d'Espanya.
4. La xifra de la Renda Bruta Disponible fa referència al % de variació en relació amb les dades existents l'any 2008.