Polítiques socials

Polítiques socials

Dades del 2015 al 20171. El valor mínim i màxim de cada acceleròmetre indica el mínim i el màxim dels països de la Unió Europea analitzats per a cada indicador.
2. El llindar del canvi de color és la mitjana de la Unió Europea.
3. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de cada imatge és la dada relativa a Catalunya, exceptuant la que fa referència a la despesa pública en protecció social, que és la d'Espanya.
4. La xifra de la despesa en educació és del 2015, la de la despesa en sanitat i la de la despesa en protecció social del 2016 i la de les transferències socials en reducció de la pobresa del 2017.