Salaris

Salaris

Dades del 2017 i el 20181. El valor mínim i màxim de cada acceleròmetre indica el mínim i el màxim dels països de la Unió Europea analitzats per a cada indicador.
2. El llindar del canvi de color és la mitjana de la Unió Europea.
3. La xifra indicada per la fletxa i destacada a sota de cada imatge és la dada relativa a Espanya.
4. Les dades de la bretxa salarial i les de la taxa de risc de pobresa són del 2017 mentre que la resta són del 2018.
5. Les dades relacionades amb la bretxa salarial són segons Eurostat (remuneració per hora)