CCOO alerta que el setembre, amb la fi de la temporada d'estiu, torna a fer augmentar l'atur a Catalunya en 4.196 persones

Anàlisi de les dades d'atur registrat i afiliació a la Seguretat Social de setembre de 2014


Els serveis i els joves concentren el creixement de l’atur i el 88% dels contractes registrats són temporals

L’afiliació a la Seguretat Social cau en 7.800 persones a Catalunya respecte agost
El nombre de persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball a Catalunya s’ha reduït respecte el mes de setembre de 2013. Concretament, la reducció interanual ha estat de 45.099 persones (un -7,2%) passant de 620.911 a 575.812 les persones sense feina.

Cal recordar que les dades publicades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) corresponen a les persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball. Això vol dir que aquelles persones sense feina que no estan registrades com a aturades, o les persones demandants que han estat excloses perquè assisteixen a cursos de Formació Professional Ocupacional, o perceben prestacions per atur parcial, o en virtut d’un ERO, estan en situació de suspensió o reducció de jornada o modificació de las condicions de treball…no estan comptabilitzades en aquestes estadístiques.

Aquesta reducció no pot desvincular-se del fet que Catalunya ve perdent població des de 2012. Durant 2013, Catalunya ha perdut 69.052 persones de totes les edats, un -0,92%, 31,4% de la pèrdua total de població a Espanya. El saldo entre immigració i emigració el 2013 ha estat de -77.873 persones a Catalunya, mentre que el saldo entre CCAA, és a dir, les persones que venen a Catalunya procedents d’altres autonomies i les que marxen a altres parts d’Espanya ha estat de -1.825 persones.

En un any hi ha 11.564 persones immigrants menys inscrites com a demandants d’ocupació a Catalunya i, és evident, que no totes elles han trobat feina sinó que una part important han marxat. L’anàlisi de l’atur per sectors ens mostra una caiguda de més de 16.536 aturats en el sector de la construcció respecte l’any 2013, sector a on no s’ha generat ocupació des de l’inici de la crisi,i que ocupava a moltes persones d’origen estranger.

Respecte el mes d’agost de 2014 el panorama és molt més negatiu pel que fa a l’atur. Ha augmentat el nombre de persones desocupades a Catalunya en 4.196, és que suposa un 0,7%, un percentatge superior a la mitja espanyola.

La principal causa d’aquesta reducció és la finalització de la temporada d’estiu. El sector serveis és l’únic sector (amb l’excepció de l’agricultura) amb augment de l’atur (4.179 persones més registrades), hi ha 4.064 joves de 25 anys més a l’atur i excepte Barcelona, que té un turisme menys estacional, la resta de províncies han incrementat l’atur, sobretot Girona.

L’atur va venir reduint-se, de forma lenta i insuficient, mes rere mes, des de gener de 2014. El mes d’agost i aquest mes de setembre s’ha trencat la tendència i torna a augmentar el nombre de desocupats.

Milloren les xifres de l’atur respecte l’any passat però empitjoren respecte el mes passat. Aquest fet evidencia que el nostre mercat està encara lluny de la recuperació de l’ocupació que la nostra economia té una dependència massa forta d’activitats estacionals com el turisme que, en finalitzar, torna a disparar les xifres de desocupació. Cal una major activitat econòmica i sectors productius forts, estables i de valor afegit.

Mensualment es publica l’evolució dels afiliats ocupats a la Seguretat Social, és a dir, qui té feina i està donat d’alta. En aquestes dades podem apreciar com a Catalunya, respecte setembre de 2013, hi ha 64.791 afiliats més, el que suposa un increment del 2,24%.

Les limitacions de les dades estadístiques desagregades territorialment, ens obliga a extrapolar per a Catalunya la informació sobre afiliació a nivell estatal. En aquest sentit, és destacable que el gruix de la nova afiliació respecte 2013 correspon al sector de l’hoteleria i a les activitat administratives i els serveis auxiliars.

Pel que fa a l’evolució de l’afiliació respecte el mes d’agost de 2014, s’ha produït una reducció del nombre d’afiliats a Catalunya de -7.789 persones, un -0,26% que es concentra (sempre extrapolant les dades estatals per a Catalunya) en la hoteleria, el comerç i reparació de vehicles i les activitats sanitàries, tot activitats del sector Serveis. Val la pena destacar que la caiguda de l’afiliació seria molt més elevada si no s’hagués produït un importantíssim increment de l’afiliació a l’educació, com a conseqüència de l’inici del curs escolar i el creixent ús irregular de la contractació discontinua amb el personal dels centres educatius.

Del total de contractes registrats el mes de setembre, 225.717, el 88% són de caràcter temporal, una tendència creixent al nostre mercat de treball. Respecte fa un any, s’han registrat 30.727 nous contractes, dels quals només el 19,7% són indefinits i durant el mes de setembre, un total de 68.067 contractes han estat registrats, el 78,3% temporals.

Tornem a recordar que contracte no és sinònim de persona ocupada, ja que una mateixa persona pot tenir fins a 30 contractes en un mes (un contracte diari) fet que agreuja, si cap, l’encara insuficient nombre de contractes registrats.

El principal problema que mostra l’evolució de la contractació registrada és la seva insuficiència per a absorbir el nivell d’atur que patim i per a la generació neta d’ocupació i la creixent precarietat del mercat de treball, tant pel que fa a la temporalitat abusiva (el 50% dels contractes temporals són d’obra i servei, la modalitat amb més alt nivell d’irregularitats) com a l’augment de la parcialitat (el 39% dels nous contractes temporals i el 45% dels indefinits són a temps parcial). El mercat de treball es precaritza, creix la inestabilitat laboral i la segmentació del mercat de treball i augmenta el risc de pobresa laboral sense fer possible la recuperació de l’ocupació a mig i llarg termini. Les empreses catalanes tornen a apostar pel mateix patró de creixement basat en baixos costos laborals com a factors de competitivitat ens van dur a patir amb major intensitat i cruesa la crisi.

Les dades sobre protecció per atur corresponen sempre al mes anterior a la seva publicació, per tant, avui es coneixen les dades del mes d’agost de 2014.

Aquestes dades ens indiquen que a Catalunya el mes d’agost, 351.941 persones tenien algun tipus de protecció per atur. 180.404 percebien una prestació contributiva, 139.723 algun tipus de subsidi i 31.814, la Renda Activa d’Inserció. Respecte l’any passat, hi ha 56.363 persones menys amb cobertura per atur. S’està produint un important increment del nombre de persones que perden la protecció per atur, sobretot prestacions contributives, que s’han reduït en 43.157 i també hi ha menys subsidis, 17.257 menys, a diferència de la tendència que venia essent reducció de prestacions i increment de subsidis.

Pel que fa a la RAI, és la única modalitat de protecció que creix, ho fa en 4.051 nous beneficiaris respecte el 2013. Aquest ajut ha presentat, des de l’inici de la crisi, una evolució a l’alça (en part com a conseqüència de l’enduriment de les condicions d’accés a la RMI que era el recurs més sol•licitat per part de qui esgotava prestacions i subsidis d’atur). Aquest mes, per primer cop es redueix el nombre de beneficiaris de la RAI, en 13 persons.

La principal causa de la caiguda de la protecció per atur continua essent l’esgotament del període màxim de percepció (2 anys en el cas de les prestacions contributives i 6 mesos amb pròrrogues en determinats casos pels subsidis) com a conseqüència de la prolongació de la situació d’atur. Actualment, el 40,7% de les persones a l’atur fa més de 2 anys que no tenen feina.
La desprotecció en cas d’atur és del 35,1% si tenim en compte les persones inscrites com a aturades que no perceben cap prestació. La desprotecció ha crescut a Catalunya en 5,1 punts percentuals en un any.

La creixent desprotecció per atur està fent incrementar les situacions de pobresa i exclusió social entre la població. 96.100 llars a Catalunya no disposen d’ingressos, 245.600 tenen a tots els actius a l’atur i el 27,3% de la població es trobava en situació de risc de pobresa a Catalunya el 2013. És imprescindible que s’implementin mesures per a garantir ingressos com la Renda Garantida de Ciutadania, a les persones sense feina i que han esgotat la protecció per atur.

Les xifres tornen a evidenciar-nos que la recuperació econòmica tan anunciada pels nostres governants no es reflexa en el nostre mercat de treball, a on continuen havent 576.000 persones inscrites com a aturades, 770.000 si observem la darrera EPA. A on més 308.000 persones fa més de 2 anys que no tenen feina i a on més de 200.000 aturats no perceben cap prestació.

Torna a créixer el nombre d’aturats i a reduir-se la protecció per atur mentre la contractació que es registra és temporal i parcial, basada en la estacionalitat, feble i insuficient per a reduir dràsticament l’atur.

Exigim l’impuls de polítiques econòmiques d'impuls del creixement i la reactivació de la demanda interna per a la creació d’ocupació.
Uns Pressupostos permetin polítiques adreçades a les persones que redueixin les desigualtats que es pateixen al nostre país, el més desigual de la UE en la redistribució de la renda i les diferències entre pobres i rics.

Calen mesures per a combatre la creixent pobresa com són la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una reforma fiscal progressiva i redistributiva, una major fiscalitat sobre el capital i les majors rendes o la lluita contra el frau fiscal.02/10/2014

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.